Angolra fel!

2021.dec.06.
Írta: NoraHeincz Szólj hozzá!

Hogyan tudsz jól teljesíteni az angol érettségi Íráskészség részén?

pencil-gd660bd899_640.jpgEzekre figyelj oda:

 • legyen jó szókincsed

 • legyen jó nyelvtanod

 • tartalmilag azt írd, amit elvárnak tőled

 • a szöveget megfelelően építsd fel és tagold

 • a szövegfajtának megfelelő legyen a stílusod

 

Honnan lehet tudni, mit várnak el tőled az angol érettségin?

 

Az oktatás.hu honlapján fent van részletesen a vizsga leírása és vizsgakövetelmények. A vizsgakövetelményeken belül pedig van egy Kommunikációs helyzetek és szándékok című rész, ezt mindenképpen tanulmányozd. Ez az a lista, amit leírja, hogy mit kell tudnod leírni, illetve mit kell tudnod megfogalmazni.

A szándékokon belül pedig bizonyos témákhoz hozzá kell tudnod szólni. Témakör lista szintén a Részletes vizsgakövetelményekben olvasható.

 

Tehát keresd a

Kommunikációs helyzetek és szándékok

és a

Témakörök című részeket

a Részletes Vizsgakövetelményekben

 

Milyen típusú szövegeket kell írnod?

 • rövid személyes jellegű: üzenet, naplóbejegyzés, blogbejegyzés, internetes hozzászólás

 • email

 • meghívó

 • magánjellegű vagy intézménynek szóló levél

 

Hogy néz ki az angol érettségi íráskészség feladata?

Van egy rövidebb fogalmazás, ez általában valamilyen programra való meghívás vagy jelentkezés. Például jelentkezel egy nyári angol tanfolyamra, vagy meghívod egy barátodat egy hétvégi kirándulásra. A fogalmazási feladat mindig valamilyen anyanyelvi környezetből vett elemre épül: hirdetés, grafikon, feljegyzés, stb. és ezeknek a segítségével, erre alapozva tudod megírni a fogalmazásodat.

Például egy nyelviskola nyári tanfolyam lehetőségeit látod magad előtt, a szinteket, az órabeosztást, stb. Erre építve fogsz egy emailt írni a nyelviskolának, amiben elmondod milyen tanfolyamra szeretnél jelentkezni.

De hogy pontosan mit is kell írnod, az a feladat utasításában le lesz írva, úgynevezett irányító szempontok ezek. Ötletet adnak, hogy mit írjál, gondolati segítséget nyújtanak. Nem lesz olyan, hogy nem tudsz mit írni, mert ezek a szempontok fogják vezetni a mondanivalódat. Az első fogalmazásnál 80-100 szót kell írni, három irányító szempont alapján.

 

A második feladat hosszabb, 100-120 szót kell írni. Ez tipikusan egy véleménykifejtő szöveg, általában valamilyen problémával kapcsolatban kell tanácsot adni. Például valakinek problémája van a tanulással, otthon nincsen nyugodt körülmény, ideje sincs elég és emiatt egyre rosszabb jegyeket ad. Ezzel a kapcsolatban kell tanácsod adnod az illetőnek, illetve a tanulással kapcsolatban kifejtened a véleményedet. Itt is az irányító szempontok vezetik, hogy miről kell írnod.

Az angol érettségi Íráskészség részen egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használható.

Hogyan tanuld meg az angol igeidőket?

puzzle-gd288c124f_640.jpgVan az angol igeidőkben logika?

Igen, az angol igeidőkben van logika, ha ezzel tisztában vagy, akkor könnyebben meg tudod őket tanulni.

Két oldalról érdemes megközelíteni a dolgot, azaz, hogy felfogd és értelmezni tudd az angol igeidőket:

 • Egyrészt tisztában kell lenned azzal, hogy van 12 igeidő, és hogy azokat hogyan képezzük.
 • Másrészt pedig, ha bizonyos dolgokat ki akarsz fejezni, akkor melyik igeidő fejezi ki azt a legjobban.

Milyen angol igeidők léteznek?

Az angolban 7 igeidőt használunk a jövő idő kifejezésére, plusz egy szerkezetet

 1. present simple – egyszerű jelen
 2. present continuous – folyamatos jelen
 3. future simple – egyszerű jövő
 4. future continuous – folyamatos jövő
 5. future perfect simple – egyszerű befejezett jövő
 6. future perfect continuous – folyamatos befejezett jövő
 7. to be going to szerkezet

A múlt idő kifejezésére 5 igeidőt tudunk használni:

 1. present perfect – befejezett jelen
 2. past simple – egyszerű múlt
 3. past continuous – folyamatos múlt
 4. past perfect simple – egyszerű befejezett múlt
 5. past perfect continuous – folyamatos befejezett múlt

A jelen idő kifejezésére 3 igeidő áll a rendelkezésünkre:

 1. present simple – egyszerű jelen
 2. present continuous – folyamatos jelen
 3. present perfect continuous – folyamatos befejezett jelen

Mi alapján tudod eldönteni, hogy mikor melyik igeidőt használd?

Ha tisztában vagy milyen helyzetekre és szituációkra az angol melyik igeidőt használja, könnyebb dolgod van. Felsorolok néhány kérdést, ami alapján el tudod dönteni melyik igeidőt  használd. A lista nem teljes.

Milyen gyakran csinálsz valamit? Használd az egyszerű jelent.

Most, vagy mostanában csinálsz valamit? Használd a folyamatos jelent.

Nagyon nemrég csináltál valamit? Használd a befejezett jelent.

Élettapasztalatként gondolsz valamire? Használd a befejezett jelent.

Már egy jó ideje csinálod az adott dolgot? Használd a folyamatos befejezett jelent.

A múltban csináltad, de egy egyszeri cselekvésként gondolsz rá, mintegy csak megemlíted, hogy csináltál valamit? Használd az egyszerű múltat.

A múlt egy adott időpontjában csináltad és akkor az a dolog éppen folyamatban volt? Használd a folyamatos múltat.

A múltban már egy ideje csináltál valamit, amikor történt egy másik dolog? Használd a befejezett folyamatos múltat.

A 12 igeidő röviden összefoglalva

 

Jövő idő

will be - egyszerű jövő

will be having - folyamatos jövő

will have been - egyszerű befejezett jövő

will have been doing - folyamatos befejezett jövő

 

I will be a scientist one day.

Egyszer tudós leszek. - egyszerű jövő: kevésbé pontos jövőbeli dologra/cselekvésre utalunk vele, vagy egy beszélgetés alapján utalok egy nagyon közel jövőbeni dologra

 

Next week this time, I will be having my driving exam.

Jövő héten ilyenkor épp a vezetői vizsgáimat fogom csinálni. - folyamatos jövő: a jövőből kiragadok egy pillanatot és akkor éppen valami folyamatában lesz.

 

By the time you get home, I will have finished the painting.

Mire hazaérsz, addigra be fogom fejezni a festést. - befejezett jövő: két jövőbeli csekvés van, az egyik valamivel hamarabb befejeződik a másik megtörténése előtt.

 

Next month I will have been working for this company for ten years.

Jövő hónapban lesz 10 éve, hogy ennél a cégnél dolgozok. - befejezett folyamatos jövő: a jövő egy adott pontjában egy cselekvés már valamennyi ideje tartani fog.

 

 

Múlt idő

 

I worked – egyszerű múlt

I was working – folyamatos múlt

I had worked – befejezett múlt

I had been working – folyamatos befejezett múlt

 

Egyszerű múlt - I worked all day. Egész nap dolgoztam. Csak utalok rá, hogy munkával telt az egész napom.

 

Folyamatos múlt - I was working all day. Egész nap dolgoztam. Azon van a hangsúly, hogy jó hosszú munkás napom volt.

 

Befejezett múlt - I had worked all day. Egész nap dolgoztam. Ezt akkor használjuk, ha több eseményt is megemlítünk a múltban, amelyik cselekvés megelőzte a többit, azt rakjuk a befejezett múltba. I had worked all day then I drove two hours to get home. I had an extremely tiring day.

 

Befejezett folyamatos múlt - I had been working all day. Egész nap dolgoztam. Itt a folyamaton van a hangsúly. Már egy ideje csináltam valamit, amikor egy másik dolog történt. I had been working all day when it turned out that it was unnecessary. Az egész napot végig dolgoztam, amikor kiderült, hogy fölösleges volt.

 

Amint látod mind a négy mondatot ugyanazzal a magyar mondattal fejeztem ki. Mégis akkor mi értelme az angolban ezt négy különböző mondattal leírni? Itt a kulcs! Az angol az időt sokkal jobban árnyalja és körbe járja mint a magyar. Sokkal pontosabban fejez ki vele mint a magyar. A magyar az ige ragozással tud nagyon finoman és soksíkúan kifejezni, az angol ezt az összetettséget az igeidőkkel éri el. Minden nyelvnek van valamilyen specialitása.

 

Jelen idő

I make – egyszerű jelen

I am making – folyamatos jelen

I have made – befejezett jelen

I have been making – folyamatos befejezett jelen

 

A present igeidőkben az igének vagy a sima vagy az -ing-es alakját használjuk.

A sima alak a 'simple' igeidőkben van - present simple, present perfect simple, az -ing-es alak pedig a 'continuous' igeidőkben - present continuous, present perfect continuous.

Az -ing-es alakok elé kell létige is: am, is, are present continuous, have been vagy has been present perfect continuous esetén.

 

I always make a cake for your birthday. Mindig csinálok tortát a szülinapodra.

I'm making a birthday cake for your. Most éppen tortát készítek neked a szülinapodra.

I've made a birthday cake for you. Csináltam neked tortát. (nemrég lett kész)

I've been making a birthday cake for you. Szülinapi tortát készítettem neked. (most lett kész, ez az igeidő azt is kifejezi, hogy ez egy hosszú folyamat volt, a magyarban ezt nem tudjuk így igeidővel kifejezni)

Mi az amit mindenképpen érdemes tudni az angol igékkel kapcsolatban?

abstract-g477976981_640.jpgSzeretnéd az angol szókincsedet fejleszteni? Ezekre mindenképpen figyelj oda!
Az angol és a magyar igék használata közt igencsak óriási különbség van. Bár az igeragozás a magyaréhoz képest csekélyke, mégis rengeteg olyan dolog van, ami kihívás elé szokta állítani a nyelvtanulókat. Ilyenek például a segédigék használata, a rendhagyó múlt idős alakok és a különböző igés szerkezetek.

Igék és segédigék
Az igék cselekvéseket fejeznek ki, azt írják le, hogy valaki, vagy valami mit csinál: We live in London. Az igék ezen kívül azt is kifejezik, hogy milyen idősíkban folyik az adott cselekvés: We live in London. We lived in London. We will live in London.
A segédigék az igék előtt helyezkednek el és módosítják az ige jelentését: He could be at a meeting now. (Lehet, hogy egy megbeszélésen van most.) A could a segédige, a be a főige ebben a
mondatban.

Szabályosan képzett és rendhagyó angol igék
A szabályosan képzett igéknek 4 különböző alakja van:
főnévi igenévi alak, egyszerű jelen idő (kivéve egyes szám harmadik személy): look
egyes szám harmadik személy, egyszerű jelen idő: looks
folyamatos alak (-ing participle): looking
egyszerű múlt idő (-ed participle, 3. alak): looked

A rendhagyó angol igék
Számos olyan ige van az angolban, amelynek a múlt idős alakja rendhagyó, azaz, nem -ed-re végződik. Erre a megoldás az, hogy vagy megtanulod egy táblázat alapján az összes rendhagyó igét, vagy megpróbálsz valamilyen rendszerezést belevinni.

Igeképzés
Angol igéket lehet képezni igékből, főnevekből és melléknevekből.
Igéből úgy képzünk új igét, hogy egy előtagot teszünk az ige elé: like - dislike, cook - overcook, do - outdo.
Ha főnévből vagy melléknévből képzünk igét, akkor utótagot adunk az igéhez: active - activate, short - shorten, class - classify, length - lengthen

Igés kifejezések (Phrasal verbs)

A jellemzőjük, hogy egy ige mellé társul egy névelői vonzat (in, at, on, for, etc.). A legtöbb esetben idiomatikus a jelentésük, azaz, a bennük lévő szavak
alapján nem lehet megmondani mit jelent a kifejezés.

Igék vonzatai
Ez is szintén nagyon gyakori az angolban. Az angol ige után jön egy prepozíció: We were looking at shopwindows all afternoon.

 

Bővebben is foglalkoznál az angol igék témájával? Itt egy rövid összefoglalót is le tudsz tölteni: http://eletkepesangol.hu/sites/default/files/angol_igek.pdf

Milyen fogalmazásokat kell írnod az angol érettségin?

paper-gb47ac695b_640.jpgA fő fogalmazási stílusok az angol érettségin

 

Ha közép szintű vagy emelt angol érettségi előtt állsz, hasznos lesz számodra az alábbi rövid összefoglaló a fogalmazási feladatokkal kapcsolatban.

Három nagy kategóriára oszthatjuk az írásbeli fogalmazásokat: baráti hangvételű, hivatalos és tanácsadói stílus. Két feladatot találsz a közép és emelt szintű érettségin az Íráskészség részben. Az első feladatban található baráti hangvételű levél/email esetében lazább stílusban íródott szöveget kell írnod, de különböző témákban. Általában programra kell tudnod meghívni valakit, vagy véleményedet kifejezni, esetleg információt, véleményt kérni.

Ugyancsak az első feladatban bukkanhat fel hivatalos jellegű levél, amikor valamilyen cégnek vagy intézménynek kell címezned a leveledet. A hivatalosabb hangvétel azt jelenti, hogy távolságtartóbb stílusban, udvariassági formulákat megtartva írunk. Hogy pontosan mit? Valamilyen szolgáltatással, termékkel kapcsolatban információ kérés, állásra jelentkezés, panaszlevél termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, ezekre számíthatsz.

Az angol érettségi specialitása a problémára való megoldás javaslása. A probléma olvasói levél formájában kerül eléd, és neked mintegy az újság szakértőjeként kell ötleteket adnod az olvasói levél írójának. Milyen problémára kell javaslattal előállnod? Lényegében bármi előfordulhat, ami egy átlag tinédzser életében probléma lehet: barátokkal, osztálytársakkal, szülővel, tanárral kapcsolatos probléma.

A baráti hangvételű és a hivatalos stílusnak is megvannak a saját ismertetői, tulajdonságai. A baráti levél laza stílusú, de mivel érettségiről/nyelvvizsgáról van szó, ne legyél annyira laza, ahogy a valós életben lennél a haverjaiddal. :-D

Mi a fő különbség a baráti stílus és a hivatalos stílus között?

A baráti levelet kezdd a barátod nevén való szólítással, Hi Josh, a hivatalos levélnél Dear Sir or Madam a megszólítás, ha nem tudod, kinek írsz (nincs konkrét név megadva, akinek leveledet célozhatod). Baráti levél lezárásánál használd a Take care, See you soon, Love, Hugs, elköszönéseket nyugodtan. Hivatalos levélnél, ha Dear Sir or Madam megszólítással kezdted, a Yours faithfully kifejezéssel zárd le, ha pedig volt név a megszólításban, a Yours sincerely kifejezést használd.

Baráti levélben használj nyugodtan összevonásokat, azaz a modális segédigék rövidített alakjait, létige rövidített alakját, stb. használd (I’d like to, you’re). Viszont ezeket a rövidítéseket kerüld hivatalos levélben. Tehát az I’d like helyett írd ki, hogy I would like, a you’re helyett, hogy you’re.

A baráti stílusú levélnél milyen tartalmakra számíts?

A mindennapi életben milyen esetekben szoktál a barátaiddal, haverjaiddal kommunikálni? Most felejtsd el a csetelő üzemmódot, annál összetettebben kell fogalmaznod. Programokra bizonyára szoktad a barátaidat invitálni, illetve programokkal kapcsolatban szoktál reagálni. Mindenki szokott. Ez az egyik leggyakoribb írás feladat is az érettségi vagy akár nyelvvizsgák fogalmazási részében. Ha programra akarsz valakit meghívni, akkor felhívod a figyelmét, hogy milyen program van, az miért lehet jó nektek és megbeszélitek, mikor mentek, hol találkoztok. Ha nem tudsz valami miatt elmenni, akkor pedig azt támasztod alá, hogy miért nem tudsz elmenni. Tehát ezt angolul is ki kell tudnod fejezni, megfelelő angol szókincset és nyelvtant felhasználva.

Milyen típusú programok lehetségesek?

film, színdarab, kiállítás, tanfolyam, sport klub, koncert vagy egyéb zenei program, utazás vagy túra, munkalehetőség

Valamilyen valós életből vett hirdetést szöveget fogsz magad előtt látni, ami az előbb felsorolt valamelyik témába illeszkedik. Ez alapján a barátodnak le kell írnod, hogy a felsorolt program lehetőségekből mi tetszik neked. Például egy különböző főzőtanfolyamokat reklámozó iskola anyagát látod magad előtt és te egy olyan tanfolyamot választasz, amit egy hosszú hétvége alatt lehet elvégezni. Erről írsz a barátodnak, illetve javaslod, hogy ezen vegyetek részt. Le kell azt is írnod miért ez tetszik, valamint, hogy a főzéssel kapcsolatban milyen tapasztalatod, véleményed van. Ezen kívül valamilyen egyéb kérdést fel kell vetned, akár árakkal kapcsolatban, akár a barátoddal való egyéb egyeztetni való kapcsán.

Még nem érzed felkészültnek magad az angol fogalmazási feladatokra? Szeretnél gyakorolni? <<Nézz körül itt!>>

https://webuni.hu/kepzes

Sikeres angol írásbeli

business-g88845e6c9_640.jpgSzeretnél jó eredményt az angol írásbeli fogalmazás részén?

 

Nemsokára érettségizel vagy nyelvvizsgázol angolból, de még nem írtál fogalmazást?

Azt se tudod hogyan állj neki angolul írni?

Hogyan lesz a semmi angol fogalmazás gyakorlatból összefüggő és élvezetes íráskészség?

Ha van még néhány hónapod az angol írásbeli vizsgák előtt, akkor még pont időben el tudod kapni a folyamatot. Most még van időd rá, hogy kényelmesen felkészülj. Gyakorlat teszi a mestert, szokták mondani, és ez az angol fogalmazási készségre is igaz.

Miért fontos, hogy időben kezdd el a gyakorlást?

Azért nem elég az utolsó pillanatban elkezdeni az angol fogalmazás készségeddel foglalkozni, mert mint ahogy a nevében benne van, készségről van szó. A készséged gyakorlással tudja az ember szerezni, az pedig nem megy egyik napról a másikra, de egyik hétről a másikra se. Időben nézz utána mi az elvárás az angol fogalmazásoknál, hogy tudd mivel állsz szemben.

Pontosan milyen fogalmazásokat kell írnod?

Akár angol nyelvvizsgát szeretnél letenni vagy angol érettségi előtt állsz, két nagy kategóriára oszthatjuk az írásbeli fogalmazásokat: baráti hangvételű és hivatalos. Baráti hangvételű esetében lazább stílusban íródott szöveget kell írnod, de különböző témákban. Általában programra kell tudnod meghívni valakit, vagy véleményedet kifejezni, esetleg információt, véleményt kérni. A hivatalosabb hangvétel azt jelenti, hogy távolságtartóbb stílusban, udvariassági formulákat megtartva írunk. Hogy pontosan mit? A megadott témakörök mentén gondolkodva szinte bármi lehet a fő terület. Például a környezetünkben tapasztalható problémákról, a férfiak és nő közötti munkamegosztásról, a kisállat tartás buktatóiról, stb, stb.

Mit kell tudnod az angol fogalmazásokhoz?

Ahhoz, hogy sikeresen meg tudd írni az angol nyelvű fogalmazásaidat, két fő területen kell jónak lenned. Egyrészt legyen mondanivalód, másrészt legyen meg a megfelelő nyelvtani tudásod is. Ha nem ismered az igeidőket, nem tudsz modális segédigéket használni és nem ismered az alapvető mondat szerkezeteket, akkor nehezen fogsz tudni összefüggő és élvezhető írást produkálni.

Mit értékelnek az angol fogalmazásoknál?

Az előző pontban említettek alapján, amikor értékelik az angol fogalmazásodat, azon kívül, hogy nézik, hogy a megadott szempontok alapján írtál-e, pontot fogsz kapni a szókincsedre, a nyelvtanodra és arra is, hogy mennyire koherens és összefüggő szöveget írtál.

Hogyan tudod fejleszteni az angol fogalmazás készségedet?

Ahhoz, hogy az angol íráskészségedet fejleszd, a következő összetevőkre kell odafigyelned:

 • megfelelő szókincset építs ki
 • alaposan ismerd az angol nyelv szerkezetét (nyelvtani tudás)
 • az adott stílusra jellemző kifejezések használata
 • a fogalmazás részei és a mondatok legyenek egymással összehangolva
 • és összességében élvezhető, színes írás stílusod legyen

Ha szeretnél az angol fogalmazás készségeddel foglalkozni és sikeres szeretnél lenni az angol nyelvvizsgádon vagy angol érettségiden, hasznos lehet számodra az alábbi linken elérhető információ. <<Klikkelj!>>

https://webuni.hu/kepzes

 

Image by Anastasia Gepp from Pixabay

 

Ember és társadalom

girl-ge438ab23b_640.jpgEmber és társadalom, személyiség, emberi kapcsolatok témakörben felhasználható

részlet a BBC Future oldaláról.

 • Ez a szöveg arra példa, hogyan lehet hivatkozni arra, hogy valami tény kutatásokon alapszik. B2 szinttől már érdemes így kifejezni magadat.
 • Valamint személyiséggel kapcsolatos szavakat tartalmaz.
 • Ezt az információt remekül fel tudod használni, ha akár nyelvvizsgán, akár érettségin az emberi viselkedéssel, emberi kapcsolatokkal foglalkozó témát húzol.

A magyar változat nyersfordítás, ne a magyar szépségét nézd, hanem hogy az eredeti szöveg megértése céljából fordítottam. :-)

Most of us would like to think of our personalities as relatively stable throughout our lives

 

Most of us would like to think of our personalities as relatively stable throughout our lives. But research suggests this is not the case.

Legtöbben úgy szeretnénk a személyiségünkre gondolni, mint ami relatívan stabil egész életünkön át. De kutatások azt sugallják, hogy nem ez az eset.

We become more conscientious and agreeable, and less neurotic.

Lelkiismeretesebbé, hajlandóbbá és kevésbé neurotikussá válunk.

Research has shown that we develop into more altruistic and trusting individuals. Our willpower increases and we develop a better sense of humour. Finally, the elderly have more control over their emotions. It’s a winning combination – and one which suggests that the stereotype of older people as grumpy and curmudgeon needs some revision.

Kutatások kimutatták, hogy altruistábbá válunk és másokban jobban megbízókká alakulunk át. A saját akaraterőnk nő és fejlődik a humorérzékünk. Végül, az idősebbeknek nagyobb kontrollja van az érzelmeik felett. Ez egy nyertes kombináció, valamint ez azt sugallja, hogy az a sztereotípia, miszerint az idősebbek zsémbesebbek és gorombábbak, felülvizsgálatot igényel.

Far from being fixed in childhood, or around the age of 30 – as experts thought for years – it seems that our personalities are fluid and malleable. “People become nicer and more socially adapted,” says Mõttus. “They’re increasingly able to balance their own expectations of life with societal demands.”

Messze attól, hogy gyerekkorban vagy 30 éves korunk körül fixálódna (minta ahogy azt szakértők évekig gondolták), úgy tűnik, hogy a személyiségünk folyékony és alakítható. Az emberek kedvesebbé és szociálisan alkalmazkodóbbá válnak. Egyre inkább képesek egyensúlyba hozni a saját elvárásaikat a társadalmi elvárásokkal.

Ha arról akarsz beszélni, hogy kutatások mit mutattak meg, akkor használhatod ezeket a verziókat, ahogy a fentebbi szövegben láthatsz rá példát:

Research suggests – kutatások az sugallják

research has shown – kutatások kimutatták

it seems that – úgy tűnik, hogy

Emellett nyugodtan használhatod a következő kifejezést is:

According to research – kutatásoknak megfelelően

 

 

A teljes eredeti szöveget itt találod:

https://www.bbc.com/future/article/20200313-how-your-personality-changes-as-you-age

Felhasznált kép: 

Pixabay.com

Hogyan gyarapítsd a szókincsedet és angol tudásodat egy-egy érdekes cikk segítségével?

Szuperül felhasználható lehetőség, amikor egy-egy érdekes témára vagy cikkre bukkansz.

ocelot-2808114_640.jpg

 

Ezúttal kifejezetten a magyar oldalról indulunk, nagyobb kihívás is tud lenni mintha mondjuk angolul néznél filmet.

Akkor mintegy befogadod és értelmezed a hallottakat, de ha magyarul olvasott cikket raksz át angolra, akkor igencsak meg tudod dolgozni az agytekervényeidet.

 

De ezt nehogy nehézségként fogd fel!!! Az első egy-két alkalom után rá fogsz állni és egyre könnyebb lesz és cserébe nagyon sokat fog így fejlődni az angolt tudásod.

 

Kifejezetten rövid cikkekkel ajánlom ezt a gyakorlást. Fordítsd le, de ne szó szerint. Arra vigyázz, hogyha az egész mondatra koncentrálsz, akkor nagy valószínűséggel nem fogod tudni helyes mondatszerkezettel áttenni angolra. A magyar nagyon különbözik az angolétól és emiatt a magyaros gondolkodás gyakran okoz rossz mondatszerkesztést angolul.

 

1. Vágd a mondatokat részekre és a részeket fordítsd angolra!

2. Mivel most nem egy angol nyelvű magazinnak írsz cikket, hanem magadnak gyakorolsz, nem gond, ha nem szó szerint fordítasz, a lényegét ragadd meg!

3. Azokat a szavakat, amiket egyáltalán nem tudsz, szótárazd ki, vagy helyettesítsd jelentésben közel álló szóval.

 

Mutatok példát. Eredeti szöveg:

 

Keanu, a perui vadállatkufárok karmai közül megmentett kis ocelot 2018-ban készült portréja (balra) lett a National Geographic egyik legnépszerűbb Instagram-fotója. Az Amazónia perui részén létesült egyik rehabilitációs központban Samantha Zwicker és Harry Turner ökológusok gondoskodása mellett Keanu fölcseperedett, és idővel visszakerülhetett a vadonba. Zwicker (fent) 2020-ban még egyszer találkozott vele egy napon; az ocelot lábán csúnya sebet vett észre – alighanem egy kajmánnal vagy egy másik ocelottal esett találkozás nyomát. Gyorsan kitisztította a sebet, és ápolta egy ideig Keanut, aki így egy hónap múlva makkegészségesen tért vissza az őserdőbe. Azóta nem jött hír róla.

National Geographic magazin, 2021. júliusi szám, 32. oldal

 

Szétdarabolt szöveg:

 1. Keanu, a perui vadállatkufárok karmai közül megmentett kis ocelot

 2. 2018-ban készült portréja (balra)

 3. lett a National Geographic egyik legnépszerűbb Instagram-fotója.

 4. Az Amazónia perui részén létesült egyik rehabilitációs központban

 5. Samantha Zwicker és Harry Turner ökológusok gondoskodása mellett

 6. Keanu fölcseperedett,

 7. és idővel visszakerülhetett a vadonba.

 8. Zwicker (fent) 2020-ban még egyszer találkozott vele egy napon;

 9. az ocelot lábán csúnya sebet vett észre –

 10. alighanem egy kajmánnal vagy egy másik ocelottal esett találkozás nyomát.

 11. Gyorsan kitisztította a sebet,

 12. és ápolta egy ideig Keanut,

 13. aki így egy hónap múlva makkegészségesen tért vissza az őserdőbe.

 14. Azóta nem jött hír róla.

 

Ezeket a kifejezéseket valószínűleg nem fogod azonnal tudni, bátran helyettesítsd magyar hasonló jelentésű szóval, akkor biztosan le tudod fordítani:

 • vadállatkufárok karmai közül – vadállat kereskedők kezei közül – from the hands of wild animal traders

 • létesült – építették – was built

 • gondoskodása mellett – gondoskodtak róla – took care of

 • fölcseperedett – felnőtt – grew up

 • vett észre – látott – saw

 • esett találkozás nyomát – nyoma (nyugodtan ki hagyhatod a találkozás szót) – the mark

 • makkegészségesen – teljesen egészségesen – completely healthy

   

Példa a magyar szöveg angolra való átültetésére:

 1. Keanu, a perui vadállatkufárok karmai közül megmentett kis ocelot – Keanu, the little ocelot saved from the hands of wild animal traders in Peru

 2. 2018-ban készült portréja (balra) – his portrait made in 2018

 3. lett a National Geographic egyik legnépszerűbb Instagram-fotója. - became the most popular Instagram photo of National Geographic

 4. Az Amazónia perui részén létesült egyik rehabilitációs központban – in a rehabilitation center built in Amazonia in Peru

 5. Samantha Zwicker és Harry Turner ökológusok gondoskodása mellett – ecologists Samantha Zwicker and Harry Turner took care of him

 6. Keanu fölcseperedett, – Keanu grew up

 7. és idővel visszakerülhetett a vadonba. – and finally returned to the jungle

 8. Zwicker (fent) 2020-ban még egyszer találkozott vele egy napon; – Zwicker met him once more in 2020

 9. az ocelot lábán csúnya sebet vett észre – he saw a bad wound on the ocelot's leg

 10. alighanem egy kajmánnal vagy egy másik ocelottal esett találkozás nyomát. - probably the mark of a caiman or another ocelot

 11. Gyorsan kitisztította a sebet, – cleaned the wound quickly

 12. és ápolta egy ideig Keanut, – and took care of Keanu for a while

 13. aki így egy hónap múlva makkegészségesen tért vissza az őserdőbe. – returned to the jungle in a month completely healthy

 14. Azóta nem jött hír róla. – no news has been heard from him since then

 

Figyelemfelhívás szórendről!

Biztos észrevetted, hogy nagyon sokszor ha a magyar mondat elejéről kezdve akarod áttenni angolra a mondanivalót, akkor nem áll össze a dolog. Ez amiatt van, hogy a két nyelvben a szavak sorrendje sokszor teljesen más.

 

 1. Keanu, a perui vadállatkufárok karmai közül megmentett kis ocelot – Keanu, the little ocelot saved from the hands of wild animal traders in Peru

   

Ennél a mondtanál a magyarhoz képest fordítva van a szórend. A magyarban a kis ocelot a tagmondat legvégén áll, az angolban elöl.

 

Az angol mondat szavainak szórendje, ami olyan mintha a magyar mondat végétől az elejére sétáltunk volna:

kis ocelot megmentett kezei közül állatkereskedők Peruban

 

Persze ez fordítva is igaz, ha angolról fordítasz magyarra és sehogy nem akar értelmessé válni a mondatot, próbáld meg hogy fordított sorrendben haladsz a szavakkal..

 

 

Hogyan kommunikálj a hétköznapokban?

woman-2099465_640.jpgKommunikálni abban az esetben tudsz könnyedén, ha gyakorlod a beszélgetést. Csupán szavak tanulásával és a nyelvtani tudásod tökéletesítésével még nem fogsz tudni jól beszélni.

A kommunikációs készség teljesen más típusú készséget igényel, mint az angol tanulás egyéb területei: olvasás, fogalmazás, szókincsbővítés, nyelvtani tudás fejlesztése.

A kommunikációs készség sem csak egy nagy terület, nagy különbség van aközött, hogy szóban valami tudást átadunk, vagy hogy esetleg spontán beszélgetünk valakivel. 

Ha előadást kell tartanod, annak egyik könnyű vetülete, hogy előre meg tudsz tanulni egy szöveget egy adott témával kapcsolatban. Előadást tanulmányaid, munkád során vagy esetleg a nyelvvizsgán kell bemutatnod.

Bizonyos szituációkra is jól fel lehet készülni, ezt szintén tesztelik a nyelvvizsgák, például keresel egy boltot és útbaigazítást kell kérned, jegyet vásárolni, panaszkodni szolgáltatással kapcsolatban, stb. Ezekre is egészen jól fel lehet készülni úgy, hogy egy tipikus beszélgetés fordulatot begyakorolsz. Ezek szuperul működnek a nyelvvizsgákon, de még az életre is egészen jól felkészítenek.

A szituációs gyakorlások része, valamint minden egyes ilyen jellegű párbeszéd bevezető része az, amikor és ahogy elkezdjük a beszélgetést. Ez a rész a kritikus pont. Ez az, amin a valós életben a párbeszéd és kommunikációs szándék múlik. Mert ha hirtelen nem tudod, hogy mit is kellene mondani, hogyan fordulj oda a másik felé, akkor nem lesz semmi.

Én még emlékszem arra, amikor elkezdtem anyanyelviekkel kommunikálni, voltak nagyon kellemetlen 'üres járataim', amikor egészen egyszerűen nem tudtam mit mondani. Mert nem kellett semmi nagy kaliberű dolgot mondanom, de pont ezen buktam el. A hirtelen rögtönzött és beszélgetést nyitó kifejezések hiányoztak a kelléktáramból. 

Ezek a nem 'nagy ügy' kifejezések olyan apróságok, mint a 'Tetszett-e a film múltkor? Jól sikerült-e a randid? Mi a gond? Ide tudnál-e jönni egy pillanatra?, satöbbi. És persze az ilyen jellegű kérdésekre a gyors, de nem túl kurta válaszok. 

Mutatok néhány példát, mire gondolok. Neked hogy mennek az ilyen mikró megnyilvánulások?

hogyan_fejezd_ki_3_400x335.pnghogyan_fejezd_ki_4_400x335.pnghogyan_fejezd_ki_5_400x335.png

 

A kommunikácó fejlesztése során sokszor felbukkannak nyelvtani elemek is. A nyelvtanulás ezen része nem hanyagolható el, ez mindennek az alapja. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez a nyelv alapja, váza, amire a szavakat fel tudjuk fűzni. Ha nem jó a nyelvtanod, akkor nehezen érthető lesz amit mondasz.

Szeretnéd ingyen 18 nap alatt fejleszteni az angol nyelvtani tudásodat? Élj a lehetőséggel! <<Klikk ide!>>

 

Fotó: Pixabay

Miért ne tanulj egyedül angolul?

Úgy gondolod, hogy egyedül is boldogulsz az angol tanulással? Nem kell a segítség?

Helyesen gondolod?

Lehet, hogy igen. De az is lehet, hogy nem. :-D

girl-2605129_1920.jpg

Persze nem mindegy, hogy milyen szinten állsz. Ha haladó szinten állsz, akkor igazából már inkább elsősorban szinten tartás lehet a cél, vagy ha távolabbra tekintesz, akkor innen is lehet tovább fejlődni.

Szinten tartáshoz az egyik legszuperebb lehetőség a sorozatok nézése, mert ebből aztán most van dögivel és tényleg jó kikapcsolódás is.

Mi a helyzet, ha kezdő vagy nem túl magas szinten vagy? Érdemes lehet komolyan fontolgatni, hogy egyedül tanulj?

Szerintem nem.

Ezek az érveim:

 • A nyelvtudás társas együttműködésen alapszik, egymással kommunikálunk és kapcsolódunk, ez természetes emberi tulajdonságunk. Az angol nyelv tanulása is ezen alapszik. Ha nincs ott a másik oldalon valaki, akihez kapcsolódhatsz, akkor mi lesz a motiváció, a mozgatórugó, ami miatt az angol tanulás ösvényén haladsz?

 • Valakihez vagy valamihez érdemes viszonyítani. Bárkivel is tanulsz együtt, legyen az egy magántanár vagy egy tanulótársad, abban rengeteg tud neked adni a másik ember személye, hogy lesz viszonyítási alapod. Meg tudod a másikkal beszélni, hogy mennyit haladtál, mi a kihívás, mi az, ami megy és hogyan haladj tovább. Tehát ha egyedül tanulsz, akkor nem lesz akihez viszonyítsál.

 • Ha nem választasz magadnak az angol tanuláshoz társat, akkor lemaradsz arról is, hogy legyen mentorod. Hogy mi is az a mentor? A mentor egy olyan személy, aki tudással, tapasztalattal rendelkezik és ezzel tud egy másik embernek segíteni. Nem kell feltétlenül egy szuper zsenire gondolni mentorként, akár olyan ember is lehet a mentorod, aki már előtted végig haladt azon az úton, amit most te jársz és tapasztaltabb nálad. Felfoghatod egy olyan mankónak, aki téged segít.

 • A nyelvtanulás egy folyamat, ami nem rövid idő alatt történik meg. Ahhoz, hogy kitartó legyél, szükség van motivációra. Hosszú távú motivációra. A motivációt egyedül is tudod generálni, de ha nem vagy egyedül, akkor is kaphatsz plusz löketet, ha esetleg kezdene alólad kifutni az energia. Ezért jobb valakivel együtt tanulni angolt mint egyedül.

A fentiek fényében én azt javaslom, hogy társsal együtt tanulj inkább. A közös cél és együttműködés színesebbé teszi az angol tanulásával töltött fejlődési utadat és a motivációdat is könnyebb egy másik ember segítségével fenntartani.

Címkék: angol tanulás

Hogyan vedd rá magadat hogy foglalkozz az angollal?

Szeretnél angolozni, de nincs rá időd?

Ismerős az a tanulási tapasztalat, hogy nagy elánnal veted bele magadat egy tanulási folyamatba, de egy ponton azt veszed észre, hogy már egy ideje nem is tanulsz?

Miért van az, hogy egy idő után elfogy a kezdeti lendület?

 cat-1402170_1280.jpg

Energia

Bármit is csinálunk az életben, ahhoz energia kell és az energiát valakinek elő kell állítania, nem csücsül csak úgy az ölünkben. Ezt az energiát neked kell megteremtened!

Azok a dolgok, amikkel nem foglalkozunk, egy idő után elkezdenek hanyatlani és akár teljesen tönkre is mehetnek. A legegyszerűbben nyomon követhető példa az anyagi dolgok. Ha egy házat nem tartanak karban, egy idő után teljesen lepusztult állapotba kerül.

 Az emberi kapcsolatoknál is, ha nem ápolsz egy barátságot, az bizony nagyon elhalványul.

 A tudás is ilyen. Ha nem fejleszted magad folyamatosan, akkor egyre beszűkültebb tudással és készséggel fogsz rendelkezni.

Természetesen az angol tudás is ilyen. Ha nem fejleszted és használod, egyre kevesebbet fogsz tudni. El nem fogod felejteni, de a jól használható tudástól igen messzire fogsz kerülni.

 A tanulási folyamatok is leépülnek, ha az ember fia vagy lánya nem fektet energiát a folyamat fenntartásába.

 És itt kanyarodjunk vissza az energia kérdéséhez! Ki állítja elő az energiát a te életedben és a te dolgaidban? Igen, te vagy az, hiszen a saját életedről és a saját dolgaidról van szó. Főleg igaz ez a saját tanulási folyamatodra. Te teszed bele az energiát. Csak kérdés, hogy mennyit és hogyan?

Érzések

A mindennapi cselekvéseinkhez szükséges energiát az érzéseink táplálják. Azon túl, hogy az ennivalónk is ad energiát. :-D De azzal gondolom már te is tisztában vagy kedves olvasóm, hogy az érzelmi energia mennyire fontos tényező az életünkben.

Ha valamihez rossz érzésed kapcsolódik, azt bizony nehezen fogod tudni csinálni, mert olyan elhárító mechanizmusokkal rendelkezünk, hogy ami kifejezetten rossz, azt kerülni fogjuk. Tehát ha valami oknál fogva rossz érzésed van az angol tanulásával kapcsolatban, akkor nehezen fogsz nekiveselkedni.

Ilyen esetben az érzelmeinken kell először dolgozni. Tárd fel, hogy mi lehet az érzelmi háttere annak, hogy nem tudsz kitartóan angolt tanulni. Mi lehet az érzelmi háttere annak, ha folyamatosan nekiállsz egy tanfolyamnak, de már menet közben abba hagyod, vagy ha érzed, hogy valami folyamatosan visszapattint attól, hogy foglalkozz vele.

Negatívból pozitívat

Lehet, hogy valamikor volt valamilyen rossz élményed. Az is lehet, hogy nem konkrétan az angol tanulással kapcsolatban, hanem magával a tanulással kapcsolatban. Ha lekiabáltak akkor, amikor valamit nem jól tudtál, vagy megaláztak mondjuk az esetleges 'lassúságod' miatt.

Érdemes azt is megfigyelned, hogy vannak-e negatív gondolataid saját magaddal kapcsolatban. Nem gondolsz-e magadra úgy, hogy te egy olyan valaki vagy, akinek nehezen megy az angol? Vagy hogy mindenki jól tud beszélni, csak te nem.

Azon kívül, hogy tudatosítod, hogy a tanulási 'történetedben' voltak sokkoló élmények és ezeket a negatív tapasztalatokat úgymond elengeded, fontos az is, hogy a magaddal kapcsolatos negatív monológokat pozitívokra írd át. Ha valami negatívat elcsípsz magaddal kapcsolatban, azonnal fogalmazd át pozitívra! Mondok példát. Ha az jelenik meg a gondolatodban magadról, hogy 'Nekem ez úgysem fog soha menni, mert béna vagyok az angolhoz.' így fordítsd át: 'Egyre jobban megy az angol, minden nappal egyre többet fejlődök és egyre jobban élvezem.' Ne hagyd, hogy negatív gondolatok alapján működj! Fordíts át minden lehúzót pozitívra!

 yes-3407433_1920.jpg

Csináld előbb azt, amit nem szeretsz!

Biztosan már megfigyelted azt is, hogy vannak dolgok, amiket az ember halogat, húzza, egyre csak húzza, hogy nekiálljon megcsinálni, amíg hopp, egyszer csak azt veszi észre, hogy vége a napnak és akkor majd a következő napra kell hogy hagyja. De a következő nap ugyanez játszódik le. És azután is...

Van erre tudatos megoldás!

Kezdd a napodat azzal, amiről úgy érzed, hogy nem szívesen csinálod. Illetve aminél már jól kitapasztaltad, hogy hiába tervezed, nem sikerül megcsinálni.

Ha az angollal szoktál így járni, hogy soha sincs rád időd, kezdd vele a napot! Azért jó így kezdeni, mert ha megcsináltad, akkor megkönnyebbülés érzéssel jár, hogy megcsináltad azt, amit nem szoktál és már bármi mást szabadon tudsz csinálni és nem lebeg a fejed feled a mumus, hogy kéne, kéne, de folyamatosan csak odébb tolod. Ezen felül nagyon jó érzéssel fogod zárni a napot, azzal a tudattal, hogy hasznosan töltötted el és sikerült előrébb lépned.

Időzítés fél siker

Amit most javaslok, ahhoz is tudatosság kell. Tudatos előre gondolkodás. Tervezd meg, hogy mikor fogsz angolt tanulni! Akár tanfolyamra jársz, akár magántanárhoz, vagy teljesen egyedül tanulsz.

Gondold át, tervezd meg, hogy a hét mely napjain fogsz az angollal foglalkozni. Minél többször foglalkozol vele, annál jobb. Persze legyél reális, mindenkinek nagyon sokfelé kell teljesítenie az életben, munka, család, iskola, párkapcsolat, satöbbi. Ha irreálisan sok időt akarsz az angolra szánni, akkor lehet pont az lesz a buktató.

Egyszerre nem is kell sok idő, inkább a többször kisebb egységeket javaslom, mert azzal már a rendszerességet be tudod iktatni az életedbe és a rövid idő könnyebben teljesíthető is. Mondjuk ha eljársz egy tanfolyamra hetente kétszer másfél órára, akkor mellette iktass be heti háromszor 20 percet. A tanfolyam napjai kedd és csütörtök és te hétfő, szerdán és szombaton is eltöltesz angollal 20 percet. Átnézed, amit órán vettetek, szavakat tanulsz, feladatokat csinálsz meg.

Írd be a naptáradba!

Az elgondoláson túl a naptáradba is írd be azokat az alkalmakat, amikor angolul tanulsz. Legyen konkrétan beleírva, hogy az elgondoláson túl konkrétan cselekedj is! Hogy miért jó ez? Mert így vizuálisan nyomon követed magadat, nem csak a fejedben vannak azok a dolgok, amiket meg szeretnél és amiket meg kell csinálni. Tudod a szó elszáll, az írás marad. :-D

Címkék: angol tanulás
süti beállítások módosítása